FAQ - Često postavljana pitanja

 

 1. Da li pružate usluge pristupa internetu?
 2. Da li korisnici mogu pristupati serveru preko telneta/ssh, tj. da li imaju "shell"?
 3. Da li korisnici smiju preprodavati svoj WWW prostor?
 4. Tko Vam pruža uslugu spajanja na internet?
 5. Koji programi se mogu koristiti za čitanje elektroničke pošte?
 6. Koliko često radite backup podataka na serveru?
 7. Koji programi se mogu koristiti za administriranje WWW stranica?
 8. Kako stoji stvar s registracijom domena oblika željenoime.hr (besplatne i naplatne)?
 9. Kako stoji stvar s registracijom domena pod top domenama .com, .net i .org?
 10. Ako registramo domenu i hostamo je kod Vas, a kasnije odlučimo preći na drugi server,
  što se događa s domenom?
 11. Kako da registriramo domenu?
 12. Koliko često čitate pristigle E-mail poruke?
 13. Na stranici "Zašto baš nas?" ste naveli da imate višegodišnje iskustvo u
  računalnim komunikacijama, možete li nam to malo detaljnije objasniti?
 14. Možete li nam reći nešto o serveru koji hosta WWW stranice?
 15. Da li izrađujete WWW stranice?
 16. Mogu li se preko Vašeg servera obavljati "secure" transakcije?
 17. Podržava li Vaš server SQL bazu?
 18. Podržava li Vaš server Frontpage extenzije?
 19. U čemu mogu biti pisane korisničke CGI skripte?
 20. Što je to Xena?

Odgovori na često postavljana pitanja:

 1. Da li pružate usluge pristupa internetu?

  Ne, mi pružamo isključivo usluge prisutnosti na internetu (Internet Presence Provider)

 2. Da li korisnici mogu pristupati serveru preko telneta/ssh, tj. da li imaju "shell"?

  Ne, time bi sigurnost cijelog sistema bila značajno smanjena. Korisnici svoje stranice administriraju koristeći FTP protokol, a čitaju pristigle e-mail poruke koristeći POP3 protokol.

 3. Da li korisnici smiju preprodavati svoj WWW prostor?

  Da, no možda ne bi bilo loše da prije pogledaju stranice o suradnji.

 4. Tko Vam pruža uslugu spajanja na internet?

  Na internet smo spojeni preko B-Net-a, iznajmljenim optičkim vodom sa prioritetnim prometom, što nam osigurava da usluga koju pružamo korisnicima bude uvijek dostupna i visoke kvalitete. Imamo 24 satni fizički pristup serveru što nam omogućuje da eventualne smetnje u radu otklonimo u najkraćem roku.

 5. Koji programi se mogu koristiti za čitanje elektroničke pošte?

  Za čitanje elektroničke pošte se može koristiti bilo koji program, koji podržava POP3 ili IMAP protokol (bar jedan od tih svi programi za čitanje elektroničke pošte podržavaju). Neki od njih su Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Eudora, Netscape Navigator, Microsoft Outlook i mnogi drugi. Preporučamo Mozilla Thunderbird

 6. Koliko često radite backup podataka na serveru?

  Backup podataka na web serveru vršimo 1 puta dnevno kako bi u slučaju eventualnih smetnji u radu, opasnost od gubitaka podataka sveli na minimum.

 7. Koji programi se mogu koristiti za administriranje WWW stranica?

  Za administriranje WWW stranica se može koristiti bilo koji program koji podržava FTP protokol, neki od njih su FTP Explorer, Total Commander, CuteFTP i mnogi drugi.

 8. Kako stoji stvar s registracijom domena oblika željenoime.hr (besplatne i naplatne)?

  Za registraciju domena u top domeni .hr nadležan je CARNet, koji je propisao i pravila za registraciju kojima se definira da besplatnu .hr domenu mogu rezervirati samo firme ili institucije koje su potvrđene od države (udruge, obrti). Naziv domene mora biti identičan nazivu firme/institucije, te se može  registrirati samo jedna besplatna .hr domena. Naplatne .hr domene mogu registrirati i pravne i fizičke osobe prema cijenama u cjeniku.

 9. Kako stoji stvar s registracijom domena pod top domenama .com, .net i .org?

  Za registraciju domena pod top domenama com, net i org nema posebnih ograničenja. Registraciju i aktivaciju domene možemo obaviti za vas u roku od 24h.

 10. Ako registramo domenu i hostamo je kod Vas, a kasnije odlučimo preći na drugi server, što se događa s domenom?

  Domena koju ste registrirali preko nas je Vaše vlasništvo i možete s njom raditi što god želite. Ovo se ne odnosi na poddomene tipa poddomena.voyager.hr ili neka druga koju smo Vam mi omogućili, tj. ako smo Vam dali poddomenu na nekoj od naših domena.

 11. Kako da registriramo domenu?

  Prepustite to nama, mi smo tu da Vam olakšamo cijelu proceduru, obaviti ćemo sve potrebne radnje umjesto Vas. Nema potrebe da se time zamarate.

 12. Koliko često čitate pristigle E-mail poruke?

  Pristigle poruke prate naši stručnjaci nekoliko puta dnevno, tako da su vrlo velike šanse da ćete odgovor na Vašu poruku dobiti u vrlo kratkom roku.

 13. Na stranici "Zašto baš nas?" ste naveli da imate višegodišnje iskustvo u računalnim komunikacijama, možete li nam to malo detaljnije objasniti?

  Naravno. 17.02.1993. smo otvorili CDROM BBS, koji je značajno podigao tadašnje kriterije kvalitete "bbsinga" u Hrvatskoj. Tokom 5 godina, koliko je radio CDROM BBS, skupili smo značajno iskustvo u povezivanju računala, njihovoj interakciji i korištenju razne programske i tehničke opreme. Uslugu komercijalnog smještaja web stranica pružamo od 01.12.1997. godine.

 14. Možete li nam reći nešto o serveru koji hosta WWW stranice?

  Server računalo radi pod operativnim sistemom Linux i Apache web serverom. Imamo pravilo da sve što koristimo na našem serveru nesmije ugrožavati stabilnost, sigurnost ili karakteristike sistema, te time osiguravamo kvalitetu naše usluge.

 15. Da li izrađujete WWW stranice?

  Ne bavimo se izradom WWW stranica, no možemo Vam preporučiti nekoliko drugih firmi kojima se možete obratiti. Želimo raditi jednu stvar, ali onako kako treba.

 16. Mogu li se preko Vašeg servera obavljati "secure" transakcije?

  Da, naš server može obavljati secure transakcije (SSL). Opcija se dodatno naplaćuje.

 17. Podržava li Vaš server SQL bazu?

  Da, naš server podržava SQL bazu podataka, koristimo MySQL server. Opcija se dodatno naplaćuje.

 18. Podržava li Vaš server Frontpage extenzije?

  Server je podržavao Frontpage extenzije, no zbog sigurnosnih problema koji su se konstantno pojavljivali od 01.11.2000. više ne podržavamo Frontpage extenzije. Za većinu funkcija koje nudi Frontpage postoje alternativna rješenja, koja ne narušavaju sigurnost sistema, niti se dodatno naplaćuju (Counter, Mailform i slično).

 19. U čemu mogu biti pisane korisničke CGI skripte?

  Za izradu korisničkih CGI skripti možete koristiti PHP, PERL, Python i programski jezik C.
 20. Što je to Xena?

  Xena je napredni sustav za zaštitu web stranica, više informacija možete naći ovdje.