Pravila i uvjeti korištenja VOYAGER usluga

 

Objašnjenje naziva:

Riječi "pružatelj usluge" ili "pružatelj" označavaju Rifin d.o.o., poduzeće za razvitak, informatički i financijski inženjering, sa sjedištem Pantovčak 192a, Zagreb.

Riječ "korisnik" označava fizičku ili pravnu osobu koja koristi uslugu i/ili vrši plaćanje korištenja usluge.

Riječ "usluga" označava uslugu zakupa prostora na disku, korištenje kompjutorskih programa na Internet poslužitelju pružatelja usluge i korištenje elektronske pošte.

Korisnik se obvezuje koristiti uslugu prema slijedećim pravilima i uvjetima:

 1. Korisnik je dužan uslugu koristiti na način koji je u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 2. Korisnik se obvezuje pružatelju usluge unaprijed plaćati naknadu za korištenje usluge Cijena usluge određuje se prema trenutno važećem cjeniku pružatelja usluge.
 3. Pružatelj usluge zadržava pravo da uskrati pravo na korištenje usluge zbog neplaćanja naknade.
 4. Pružatelj usluge ne daje nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za uslugu koju pruža, te isključuje bilo kakovu naknadu štete nastale zbog prekida usluge.
 5. Ukoliko dođe do nemogućnosti pružanja usluge na period duži od 15 (petnaest) dana, pružatelj će izvršiti povrat sredstava korisniku, za sve ne započete mjesečne periode.
 6. Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakovu štetu koju je korisnik prouzročio uporabom usluge i/ili nemogućnošću da uslugu koristi.
 7. Pružatelj usluge će preuzeti razumne mjere u smislu zaštite i sigurnosnog pohranjivanja korisnikovih podataka (backup), ali nije odgovoran za korisnikove podatke koji se nalaze na disku Internet poslužitelja. Korisnik je isključivo odgovoran za nezavisno sigurnosno pohranjivanje podataka smještenih na disku poslužitelja pružatelja usluge.
 8. Prihvaćanjem ovih pravila korisnik se obvezuje da materijali pohranjeni na disku internet poslužitelja pružatelja usluge neće sadržavati ništa štetno, uvredljivo, te da neće povrijediti autorsko pravo, žig, patent ili bilo koji oblik industrijskog ili intelektualnog vlasništva trećih osoba. Korisnik se prihvaćanjem ovih pravila korištenja obvezuje da će zaštititi i isključiti odgovornost pružatelja usluge u odnosu na bilo kakav zahtjev za odštetom od treće strane koji bi bio posljedica pohrane nelegalnih i/ili štetnih materijala na poslužitelju pružatelja usluge, te da će mu nadoknaditi svaki iznos koji pružatelj plati trećim osobama zbog nastale štete.
 9. Bilo kakova potencijalno štetna aktivnost korisnika može, bez prethodne najave pružatelja usluge dovesti do prekida usluge.
 10. Prihvaćanjem ovih pravila korisnik se obvezuje da materijali pohranjeni na poslužitelju pružatelja od strane korisnika neće sadržavati materijale štetne po pružatelja usluga, pornografiju, kompjutorske viruse (u bilo kojem obliku), povredu privatnosti, te distribuciju ostalih štetnih materijala.
 11. Prihvaćanjem ovih pravila korisnik se obvezuje da će isključiti odgovornost pružatelja usluge u odnosu na bilo kakav zahtjev za odštetom od treće strane koji bi proizaąao kao rezultat pohrane navedenih materijala.
 12. Pružatelj usluge može, ali ne mora upozoriti korisnika prije nego mu ukine korisnički račun zbog povrede bilo koje točke ovog pravilnika.
 13. Zbog javne prirode interneta sve podatke treba smatrati javno dostupnima, te važne i/ili privatne podatke korisnik treba posebno zaštititi od čitanja od strane neovlaštenih osobama.
 14. Pružatelj usluge nije odgovoran za zaštitu privatnosti elektronske pošte i/ili drugih informacija pohranjenim na Internet poslužitelju pružatelja, prenošenih putem Interneta i/ili bilo koje druge kompjuterske mreže koju pružatelj usluge i korisnici koriste.
 15. Mass-mailing, SPAM, te upotreba mailing lista za slanje neželjene i/ili nenaručene elektronske pošte strogo je zabranjena.
 16. Pravila korištenja pružatelj usluge može izmjeniti i/ili nadopuniti bez obrazloženja, a o čemu će obavijestiti korisnika. Ukoliko korisnik ne želi prihvatiti nova i/ili izmjenjena pravila, može zatražiti od pružatelja prekid usluge, te ima pravo na povrat uplaćene naknade za sve ne započete mjesečne periode, osim u slučaju da je koristio bilo koju specijalnu ponudu, tj. pravo na povrat ima samo ako je uslugu platio po važećem cjeniku. Korisnik ima pravo prigovoriti na promjene pravila u roku od 7 (sedam) dana od primitka obavjesti o promjeni. Korisnik se smatra obavještenim u trenutku primitka elektronske pošte na internet poslužitelju pružatelja usluge.
 17. Korisnik prihvaća, kao točne i vjerodostojne, pružateljeve zapisnike (logove) o korištenju usluge, Internet poslužitelja, elektronske pošte i sve ostale (ovdje nenavedene).
 18. Zabranjuje se davanje svog korisničkog računa trećima osobama. Korisnik je obvezan čuvati svoju pristupnu lozinku, te je isključivo sam odgovoran zbog zlouporabe iste.
 19. Korisnik usluge svojom uplatom naknade za uslugu, jamči da su mu ova pravila bila u cijelosti dostupna, i razumljiva, te da ih prihvaća u cijelosti.